Sophantering

Skalspassets

Samfällighet

Sophantering


Efter förändringen i debiteringsmodell av sophantering i Härjedalens kommun under 2013 har sophantering blivit orimligt dyr i förhållande till nyttjande, cirka 2.500:- per lägenhet och år.  Genom att vi har tagit in sophantering i förening och bara betalar för de faktiska hämtningarna kan vi hålla en lägre avgift.

 

Enligt gällande anläggningsbeslut från 2011 så ingår område för sophantering i Vemdalens kyrkby ga:45. För att föreningen ska få rätt att ta emot och fördela gemensam faktura för renhållningen så krävs det ett tillägg i anläggningsbeslutet efter beslut på extrastämma vilket genomfördes  under 2014.


 

Det finns två uppsamlingsområden för sopor, ett precis vid infarten till Klockarfjället (en container) och ett cirka 100 meter in på Skalspassvägen där det finns två containrar för hushållsopor,  glasigloos och pantamerabehållare för återvinning av burkar och PET-flaskor.


OBS! Om det är fullt i containern på Skalspasset   så kan du tömma skräpet i containern på Klockarfjället och vice versa.

Copyright © 2011-2021 Skalspassets Samfällighetsförening, All Rights Reserved