Vägskötsel

Skötsel av våra vägar 
Vi har cirka 4 km vägar på Klockarfjället och Skalspasset.
Det rådet hastighetsbegränsning till max 30 km/h så ta det lugnt, speciellt när det har kommit nysnö eller halka så slipper ni hamna i diket i någon av de skarpa kurvorna.
Vid nybygnation är det fastighetsägarens ansvar att anlägga en vägtrumma under infarten för att hantera avrinning.
Efter färdigställande så tar Samfälligheten över ansvaret för vägtrumman inklusive rensning vid eventuellt stopp.

Om du vill hämta sand för eget bruk så finns det en kommunal sandlåda nere i Vemdalen by, mittemot Vemdalens åkeri.

 

Vinter, snöröjning & sandning

Samfälligheten har ett snöröjningsavtal med Vemdalens åkeri och Vemdalsgrävarn om snöröjning och sandning.

Vi delar det avtalet med Skistar, Vemdalsfastigheter och Hovdedalens samfällighetsförening. 3 snöröjningsmaskiner ingår.  På morgonen vid min. 6 cm snö börjar samtliga maskiner röja liftparkeringar, parkering vid Vemdalsskalets Högfjällshotell & Torget. Därefter påbörjas snöröjning på Skalspasset/Klockarfjället och sedan Hovdedalen. Först tas de stora vägarna och sedan infarterna, målsättningen är att snön skall vara röjd inom 24 timmar. 
Besvärliga uppfarter där endast mindre maskiner kan användas kan få vänta ytterligare.


Sätt gärna upp plogkäppar så att det blir enklare för åkarna att snöröja.


I början av säsongen då det töar och fryser om vartannat så vill man inte ploga för mycket då det lätt kan bli isbildning på uppfarterna.
Vid svår halka så kommer vägar och infarter att sandas.
Det finns också sandlådor vid de besvärligaste kurvorna, 1 på Klockarfjället och 1 på SKalspasset.

Om du avser att sätta upp laddstolpar se då till att de inte hamnar i vägen där det plogas eller där snö ska dumpas.
Inga friggebodar eller garage bör finnas där snön ska dumpas.


För att åkarna ska kunna sköta sitt uppdrag optimalt så rekommenderar vi att ni ringer till vår vägfogde om det inte har röjts snö inom 24 timmar.

 

Sommar
 
Vägarna hyvlas samt behandlas för att undvika dammbildning. Vägslänterna klipps regelbundet för att hålla nere sly etc.
Vid behov så förstärks slitlager och bärlager.


 

Bidrag

Vi har sökt och fått bidrag från Trafikverket för skötsel av våra vägar, cirka 22 000:-/år som utbetalas i februari varje år.