Skoteråkning


Skoteråkning inom SSF


Skalspassets Samfällighetsförening vill verka för ett aktivt ordnat skoteråkande både i anslutning till våra fastigheter och på de allmänna skoterlederna. Som ett led i det arbetet har styrelsen tagit fram följande regler inom området tillsammans med förslag på hur man tar sig ut till närmsta befintliga skoterled som har godkänts av årsstämman 141101.

 

Följande regler gäller för skoteråkning inom området:

 

  • Inom samfällighetens områden är skoteråkning endast tillåten på vägen till eller från förbindelselederna beskrivna nedan.
  • Skoteråkning är inte tillåten öster (mot Persbacken) om pistade skidvägen på Skalspasset.
  • Skoteråkning är inte tillåten runt/vid de stora fastigheterna.
  • 10 km/h är maximal hastighet med skoter inne på samfällighetens område.

 

Förbindelseled från Klockarfjället till Åleden:

 

Leden utgår ifrån Skogsvägen (Adolf Hallgrens väg) och går ner över väg 315 för att sedan ansluta till Åleden. Ledens början uppe vid Klockarfjället är markerad med en skylt. Man följer leden ner till väg 315 som man försiktigt korsar. OBS, leden går igenom områden med nyplanterad skog som man absolut inte får köra ut på, då förlorar vi markägartillståndet för leden!

 

Leden går sedan i sydvästlig riktning längs kraftgatan fram till skoterleden (Åleden) från Vemdalen mot Trumvallen. Man korsar Skalsbäcken två gånger där broar har anordnats.

Leden sladdas av föreningen Skalets IF.

Vi har diskuterat markering av leden men kom fram till att det är bättre att inte ha markering så att vi inte får in oönskad skotertrafik i området.
Förbindelseled från Skalspasset till Klyftvalls-stigen:

 

Högst upp i Skalspassområdet går det att ta sig ned genom skogen och komma ut på Klyftvalls-stigen. I de sista kurvorna på Skalspassvägen och Höga vägen så åker man ner genom skogen. Väl nere vid Klyftvalls-stigen finns det flera alternativ. Man kan ta höger och följa Klyftvalls-stigen upp på fjället vilket är ett snabbt sätt att komma upp på kalfjället eller ta vänster och följa gamla väg 315 fram till Åleden.

 

Förbindelseleden är bitvis relativt brant och vare sig sladdas eller underhålls, all åkning sker på egen risk!