Skalsnytt

Skalsnytt - Aktuell information om vad som händer i samfälligheten och i Vemdalsskalet.

 

Angående sophantering:

Om det är fullt i containern på Skalspasset så kan du tömma skräpet i containern på Klockarfjället och vice versa.

Brevlådor: På stämman 31/10 2020 fattades beslut om att Samfälligheten ska administrera brevlådor så att det blir ordning och reda bland lådorna.

Beslutet innebär att föreningen kommer att sätta upp enhetliga brevlådor vid infarten till Klockarfjället. Brevlådan är en normalstor, låsbar, låda som föreningen märker med en namnskylt och, om man så önskar, en ”Ingen reklam” skylt.

Den som önskar en brevlåda får betala en depositionsavgift och kostnaden för namnskylt och, om man så önskar, en ”ingen reklam” skylt. Depositionen får man tillbaka om man inte längre önskar ha en brevlåda. Fyll i bifogad blankett om ni vill ha en brevlåda och skicka till Vemservice, adress står blanketten.


Skoteråkning: Områdets regler för skoteråkning hittar du här.


25/09 2021: Årsstämman kommer att hållas 6/11 10:00 på Vemdalsskalets högfjällshotell, inbjudan kommer att skickas ut i nästa vecka.
Ny flik skapad som beskriver vägskötsel, sommar & vinter.


20/12 2020: Tomten kom tidigt i år så nu är Återvinningsstation (ÅVS) på plats på Klockarfjället också.


31/10 2020: Årsstämman hölls den 31/10 och protokollet hittar du under fliken "stämmor".


30/9 2020: Årstämma 2020 äger rum Lördag 31/10 klockan 10:00 på Hotell Passet, Skalspasset. kallelse kommer att gå ut via "snigelpost" och anmälan sker

till Maritta på vemservice, maritta@vemservice.se , välkomna!


28/9 2020: Om ni vill sätta upp brevlåda så är det trevligt att det blir samma look&feel på brevlådorna. Björnrike kör med denna Habo 9441 låda som är både snygg & låsbar, https://www.bygghemma.se/tradgard-och-utemiljo/tradgardsdekoration-och-utemiljo/postlada-och-post/brevlada/postlada-habo-9441/p-829699-124557?fbclid=IwAR3RA55ub1yipXHlNgDBA5F_jjEMHUGnPnIata61iIGIlBw6Vqm_bFYxaW4 

Ni köper själva in brevlådan och sedan kontaktar ni vår vägfogde för montering.


27/9 2020: Så, då är sandlådor på plats med snökäppar och skopa att ta sanden med!

På Skalspasset står den vid elstationen mellan Källvägen och Skalshöjdens väg. På Klockarfjället så är den placerad i första kurvan där det brukar vara halkigt. Tack för hjälpen med montering och utsättning, Hubert Bergh
26/9 2020: Vi har ansökt hos FTI om återvinningsstationer (ÅVS) på både Klockarfjället och skalspasset och vi har fått OK på 1 ÅVS på Skalspasset, KF kommer senare pga. pengabrist hos FTI. Det blir återvinning av papper, tidningar, plast, metall och glas och enligt uppgift ska den ställas ut i oktober.


20/5 2020: Nu har Pantamera räknat ihop burkar och denna säsong, trots Covid-19, har vi samlat in 16 200 antal burkar och flaskor i Pantamera-igloosarna. Det är 2 700 antal fler förpackningar än förra året. Pantpengarna, 14 563 kr, har betalats ut till vår gåvomottagare, Vemdalens Idrottsförening. Grattis till en fin miljöinsats!


29/11 2019: På fakturorna för avgiften till Samfälligheten för denna säsong så står det fel period pga. en ändring i vägfas-systemet. Avgiften gäller 190701-200630 och inget annat så det är OK att betala!
Betala gärna den frivilliga avgiften för underhåll av skidspår och förbindelseled skoter också så kan Hubert fortsätta göra ett bra jobb!


11/10 2019: Vi har precis skrivit avtal med vår nya vägfogde Hubert Bergh som kommer att hjälpa oss med övervakning/beställning av vägskötsel/snöröjning, sophantering, att nybyggnation följer regler och förordningar etc. Varmt välkommen Hubert! och ni kan nå honom på 070-166 66 66.


10/10 2019: Årstämma 2019 äger rum 2/11 klockan 10:00 på Högfjällshotellet, Vemdalsskalet. Anmälan sker till Maritta på vemservice

maritta@vemservice.se , välkomna!


2/1 2019: Pantamera, byte av gåvogivare till Vemdalen IF.

Vi har kommit överens med Vemdalen IF om att alla intäkter från Pantamera-behållaren på Klockarfjället  (Pant av burkar & flaskor) skall gå till Vemdalen IF som håller på med flera olika idrotter och har stor betydelse för de boende i Vemdalen.

Som kompensation så kommer Vemdalen IF att kostnadsfritt utföra vårstädningen av våra dikesrenar.

 

16/1 2019: Avfarten till Klockarfjället. 

Flera av fastighetsägarna på Klockarfjället har rapporterat till styrelsen om incidenter och stor oro i samband med att man ska ta av från väg 315 in på Klockarfjällsvägen. Framförallt när man kommer uppifrån Skalspasset och ska svänga vänster in på Klockarfjällsvägen så är det ofta som fordon kommer bakifrån med hög hastighet. Med anledningen av detta så har Gunnar Malm haft kontakt med Trafikverket och diskuterat hela sträckan från Klockarfjälls avfarten tom. norr Anorak. Trafikverket har nu engagerat både en samhällsplanerare och trafikplanerare för att titta närmare på detta.

 

19/1 2019: Bidrag till våra vägar från Trafikverket!

Efter ett kanon-jobb av Patrik Sundquist så har vi fått besked om att trafikverket skjuter till drygt 22 000:- per år för skötsel av våra vägar. Det kommer att betalas ut första gången i början av 2020. Vart femte år så blir det tillsyn och omprövning av bidraget.

 

29/12 2018: Plogkäppar på uppfarten: På förekommen anledning så rekommenderar styrelsen att fastighetsägare sätter upp egna plogkäppar på sina uppfarter så att Vemdalen Åkeri vet var man ska snöröja på er uppfart.

 

29/11 2018:   Nu har stämmoprotokoll och årsredovisning för 2017/2018 lagts upp under "stämmor"

 

31/12 2017:   Nu har stämmoprotokoll och årsredovisning för 2016/2017 lagts upp under "stämmor"

 

8/12 2017: En extra container  och Pantamera-container har ställts ut på Klockarfjället, vi väntar på lackering och leverans av "glas-igloss" också!

 

2/1 2017:   Nu har stämmoprotokoll och årsredovisning för 2015/2016 lagts upp under "stämmor"

 

23/12 2015:    Ersättaren till Hovdebanan, Hovde Express, har öppnat! Modern 6-stolslift med kapacitet för 2200 personer/timme, en fördubbling jämfört med Hovdebanan

 

15/12 2015:   Eftersom det byggs mycket på Klockarfjället så har styrelsen beslutat att utöka  kapaciteten för sophantering genom att byta ut den gamla  4-6m3 containern till en av de befintliga  7-8m3 containrarna på Skalspasset. På Skalspasset har vi fått en ny container med låsmöjlighet eftersom  vi låser en av containrarna sommartid för att reducera avgiften för sophantering.

 

9/12 2015:   När det är mycket besökare så kan det ofta bli soppåsar, tomflaskor mm. stående utanför sopcontainrarna. Vid ymnigt snöfall så finns det även behov av skottning runt containrarna eftersom entreprenören för snöröjning inte kan använda sina stora maskiner mellan containrarna.

För att hantera ovanstående  har en överenskommelse gjorts med Skistar   att de, under en provperiod,  tar hand om inspektion av sopområdena , fördelar om sopor inne i containrarna, skotta samt, vid behov, beställa extratömning av sopcontainrar och glasigloos. Utvärdering ska ske under våren 2016 av hur det fungerar.

 

17/11 2015: Årsstämman gick av stapeln 151003, protokoll finns under "stämmor"

 

10/12 2014: Lagt in nya pistkartan med Väst Expressliften.

 

16/11 2014: Ny områdeskarta inlagd.

 

1/11 2014: Årsstämman går av stapeln på Vemdalsskalets Högfjällshotell, protokoll finns under "stämmor"

 

27/8 2014: Bottenplattan till nya restaurangen vid Skals express gjuts, vi väntar med spänning på premiären!

 

16/7 2014: Extrastämma där vi beslutar om att även sophantering skall ingå i föreningens syfte för att minska kostnaderna för sophanteringen.

Efter mötet så städar vi vägrener efter vinterns gäster. Observera att alla ni som byggt nytt måste städa upp era tomter efter bygget så att vi får ett trevligt område där alla kan trivas.