Styrelse

Skalspassets

Samfällighet

Styrelse

 

Styrelsen består av en ordförande, 3 ledamöter och två suppleanter.

 

Ordförande:

Björn Fridborn

Husarviksgatan 16

115 47 Stockholm, 070-314 11 67

 

Ledamot:

Gunnar Forss

Löjviksvägen 34

139 40 Värmdö, 070-865 37 80

 

Ledamot:

Gunnar Malm 

Ledamot:

Patrik Sundquist

 

Suppleanter:

Rosita  Molldén

Robert Barnden


Vägfogde:

Hubert Bergh, 070-166 66 66

 

 

Copyright © 2011-2021 Skalspassets Samfällighetsförening, All Rights Reserved