Skoteråkning

Skalspassets

Samfällighet

Skoteråkning


Skalspassets Samfällighetsförening vill verka för ett aktivt ordnat skoteråkande både i anslutning till våra fastigheter och på de allmänna skoterlederna. Som ett led i det arbetet har styrelsen tagit fram förslag på skoterleder inom området tillsammans med förslag på hur man tar sig ut till närmsta befintliga skoterled som har godkänts av  årsstämman 141101, Skoterleder SSF 150614


 

Följande regler gäller för skoteråkning inom området:


 

• Inom samfällighetens områden är skoteråkning endast tillåten på angivna skoterleder i enlighet med kartorna i dokumentet ovan

• Skoteråkning är inte tillåten öster om pistad skidväg på Skalspasset

• Skoteråkning är inte tillåten runt/vid de stora fastigheterna

• 10 km/h är maximal hastighet med skoter inne på samfällighetens områdeCopyright © 2011-2021 Skalspassets Samfällighetsförening, All Rights Reserved